Ogłaszamy nabór do Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne zaprasza do udziału w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, którego pierwszy rok realizowany będzie w roku akademickim 2015/2016 w Łodzi*.

Dwuletnie szkolenie przygotowuje do prowadzenia pracy socjoterapeutycznej, uzupełnionej o problematykę psychoedukacji i psychoprofilaktyki, a także różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, a wyróżnia je aspekt teoretyczny, do którego odwołujemy się w naszej pracy – jest nim paradygmat psychodynamiczny.

Zajęcia prowadzone są w formie treningu grupowego, warsztatów, seminariów oraz wykładów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem oraz datami sesji na rok 2015/2016

Zgłoszenia i kontakt: Danuta Pisarek, telefon: 601-332-469
e-mail: danpis@interia.pl

Terminy szkoleń Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

 1. Trening interpersonalny (obecność obowiązkowa podczas całego bloku): 15-17.11.2015 r.

 2. Zajęcia warsztatowo-treningowe (możliwe 2 dni nieobecności):
  • 12-13.12.2015 r.
  • 09-10.01.2016 r.
  • 09-10.01.2016 r.
  • 12-13.03.2016 r.
  • 09-10.04.2016 r.
  • 14-15.05.2016 r.
  • 11-12.06.2016 r.

Zapraszamy!

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi


Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży          

Socjoterapia

Jest to metoda rozwoju osobistego i społecznego, jak również leczenia skierowana do dzieci i młodzieży, która jest realizowana w grupie. Dzięki wzajemnym interakcjom oraz możliwości ich analizy, w oparciu o jasno określone zasady funkcjonowania grupy, która prowadzona jest przez osobę dorosłą, młodzi ludzie rozwijają wiedzę o sobie oraz o relacjach społecznych w ogóle, nabierają większego poczucia bezpieczeństwa, pewności oraz akceptacji siebie.

Proponowane przez nasz Zespół szkolenie opiera się merytorycznie na podejściu psychodynamicznym i przygotowuje do udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Zespół prowadzący pierwszy rok Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi tworzą Danuta Pisarek, Agnieszka Borowicz-Bartosik i Paweł Karawajczyk.

Do kogo jest skierowana oferta szkoleniowa

Oferta szkolenia skierowana jest do psychologów, pedagogów, nauczycieli oraz studentów IV i V roku, szczególnie psychologii, pedagogiki, socjologii i kierunków pokrewnych zainteresowanych teorią psychodynamiczną oraz planujących w niedalekiej przyszłości pracę z dziećmi i/lub z młodzieżą.

Po otrzymaniu dyplomu ukończenia Studium istnieje możliwość starania się o:

 • Certyfikaty Socjoterapeuty i/lub Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz kontynuowania nauki na podyplomowym szkoleniu w zakresie psychoterapii psychodynamicznej p.n. „Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej” Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne stara się o akredytację Małopolskiego Kuratorium Oświaty, jako placówka prowadząca kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Miejsce realizacji Studium

ul. Przyszkole 2 lok.16 w Łodzi (róg Al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, przy kościele św.Franciszka z Asyżu).

Dojazd:

Jadąc od Retkini Al. Jana Pawła II, skręcić w prawo w ul. Pabianicką i od razu w pierwszą uliczkę (przy czerwonej tablicy Centrum Biurowe).

Ulotka naszego Studium Socjoterapii - ściągnij

Karta zgłoszeniowa Studium Socjoterapii - ściągnij

*Możliwe jest również zorganizowanie Studium w innym mieście województwa łódzkiego, o ile zbierze się odpowiednia grupa.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach dla psychologów, pedagogów i nauczycieli z Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi