Ogłaszamy nabór do Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży – Etap wstępny

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne zaprasza do udziału w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, którego Etap wstępny realizowany będzie w roku akademickim 2015/2016 w Łodzi*.

Dwuletnie szkolenie przygotowuje do prowadzenia pracy socjoterapeutycznej, uzupełnionej o problematykę psychoedukacji i psychoprofilaktyki, a także różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla młodzieży, a wyróżnia je aspekt teoretyczny, do którego odwołujemy się w naszej pracy – jest nim paradygmat psychodynamiczny.

Zajęcia prowadzone są w formie treningu grupowego, warsztatów, seminariów oraz wykładów.

Zgłoszenia i kontakt: Danuta Pisarek, telefon: 601-332-469
e-mail: danpis@interia.pl

Terminy szkoleń Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

 1. Trening interpersonalny (obecność obowiązkowa podczas całego bloku): 08-10.01.2016 r.

 2. Zajęcia warsztatowo-treningowe (możliwe 2 dni nieobecności):
  • 13-14.02.2016 r.
  • 12-13.03.2016 r.
  • 09-10.04.2016 r.
  • 23-24.04.2016 r.
  • 14-15.05.2016 r.
  • 28-29.05.2016 r.
  • 11-12.06.2016 r.

  Płatność za Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży proszę dokonywać przelewem na konto:

  PKO BP 50 1020 5558 1111 1057 9330 0029
  w tytule przelewu proszę napisać: "Socjoterapia"

  Informujemy, że zgłoszenia i wpłaty należy dokonać najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia, a po tym terminie należy najpierw skontaktować się telefonicznie z jedną z osób z Zespołu Studium.

  W przypadku, gdy grupa nie zbierze się zwracamy wpisowe.

Zapraszamy!

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi


Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży          

Socjoterapia

Jest to metoda rozwoju osobistego i społecznego, jak również leczenia skierowana do dzieci i młodzieży, która jest realizowana w grupie. Dzięki wzajemnym interakcjom oraz możliwości ich analizy, w oparciu o jasno określone zasady funkcjonowania grupy, która prowadzona jest przez osobę dorosłą, młodzi ludzie rozwijają wiedzę o sobie oraz o relacjach społecznych w ogóle, nabierają większego poczucia bezpieczeństwa, pewności oraz akceptacji siebie.

Proponowane przez nasz Zespół szkolenie opiera się merytorycznie na podejściu psychodynamicznym i przygotowuje do udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Zespół prowadzący pierwszy rok Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi tworzą Danuta Pisarek, Agnieszka Borowicz-Bartosik i Paweł Karawajczyk.

Do kogo jest skierowana oferta szkoleniowa

Oferta szkolenia skierowana jest do psychologów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, socjoterapeutów, pracowników świetlic środowiskowych oraz ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych i wszystkich osób pracujących w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Specyfiką szkolenia jest podział na dwa etapy. Etapy te  wyróżniają się odrębną charakterystyką, a zarazem wzajemnie uzupełniają w zakresie programów szkoleniowych. Razem tworzą pełny kurs przygotowujący do certyfikatu socjoterapeuty oraz trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.  

Etap wstępny szkolenia przygotowuje kursantów do pracy o charakterze warsztatowym, treningowym, a także do prowadzenia różnorodnych form pracy grupowej, z uwzględnieniem takich zagadnień jak: komunikacja, asertywność, profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ta część szkolenia realizowana w kilku miastach Polski przez ośrodki współpracujące z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, co daje możliwość szkolenia się w dogodnym dla kursanta miejscu.

Ukończenie tego Etapu umożliwia udział w Etapie zaawansowanym.

Etap zaawansowany jest szkoleniem specjalistycznym, które można podjąć jedynie po ukończeniu Etapu wstępnego, który daję podstawę teoretyczną i praktyczną dla tej części szkolenia. Kurs rozwijając dotychczas otrzymaną wiedzę koncentruje się na umiejętnościach diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz oferowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrod­ków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Etap zaawansowany realizowany jest tylko w 5 miastach Polski, czyli w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy i Szczecinie.

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest objęte akredytacją placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

Miejsce realizacji Studium

ul. Przyszkole 2 lok.16 w Łodzi (róg Al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, przy kościele św.Franciszka z Asyżu).

Dojazd:

Jadąc od Retkini Al. Jana Pawła II, skręcić w prawo w ul. Pabianicką i od razu w pierwszą uliczkę.


Karta zgłoszeniowa Studium Socjoterapii - ściągnij

*Możliwe jest również zorganizowanie Studium w innym mieście województwa łódzkiego, o ile zbierze się odpowiednia grupa.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach dla psychologów, pedagogów i nauczycieli z Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi