Krakowskie Centrum Psychodynamiczne zaprasza do udziału w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, którego pierwszy rok realizowany będzie w roku akademickim 2014/2015 w Łodzi*.

Dwuletnie szkolenie przygotowuje do prowadzenia pracy socjoterapeutycznej, uzupełnionej o problematykę psychoedukacji i psychoprofilaktyki, a także różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, a wyróżnia je aspekt teoretyczny, do którego odwołujemy się w naszej pracy – jest nimparadygmat psychodynamiczny.

Zajęcia prowadzone są w formie treningu grupowego, warsztatów, seminariów oraz wykładów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem oraz datami sesji

Nadal trwa nabór na jesienną edycję Studium Socjoterapii

Informujemy, że jesienna edycja Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi rozpoczyna się zjazdem w dniach 28-30.11.2014 r.
Rozważających podjęcie nauki prosimy o jak najszybszy kontakt z Zespołem Studium, ponieważ nabór na bieżącą edycję jest nadal otwary.

Zapraszamy!

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi


Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży          

Socjoterapia

Jest to metoda rozwoju osobistego i społecznego, jak również leczenia skierowana do dzieci i młodzieży, która jest realizowana w grupie. Dzięki wzajemnym interakcjom oraz możliwości ich analizy, w oparciu o jasno określone zasady funkcjonowania grupy, która prowadzona jest przez osobę dorosłą, młodzi ludzie rozwijają wiedzę o sobie oraz o relacjach społecznych w ogóle, nabierają większego poczucia bezpieczeństwa, pewności oraz akceptacji siebie.

Proponowane przez nasz Zespół szkolenie opiera się merytorycznie na podejściu psychodynamicznym i przygotowuje do udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Zespół prowadzący pierwszy rok Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi tworzą Danuta Pisarek, Agnieszka Borowicz-Bartosik i Paweł Karawajczyk.

Do kogo jest skierowana oferta szkoleniowa

Oferta szkolenia skierowana jest do psychologów, pedagogów, nauczycieli oraz studentów IV i V roku, szczególnie psychologii, pedagogiki, socjologii i kierunków pokrewnych zainteresowanych teorią psychodynamiczną oraz planujących w niedalekiej przyszłości pracę z dziećmi i/lub z młodzieżą.

Po otrzymaniu dyplomu ukończenia Studium istnieje możliwość starania się o:

  • Certyfikaty Socjoterapeuty i/lub Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz kontynuowania nauki na podyplomowym szkoleniu w zakresie psychoterapii psychodynamicznej p.n. „Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej” Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Miejsce realizacji Studium

ul. Przyszkole 2 lok.16 w Łodzi (róg Al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, przy kościele św.Franciszka z Asyżu).

Dojazd:

Jadąc od Retkini Al. Jana Pawła II, skręcić w prawo w ul. Pabianicką i od razu w pierwszą uliczkę (przy czerwonej tablicy Centrum Biurowe).

Ulotka naszego Studium Socjoterapii - ściągnij

*Możliwe jest również zorganizowanie Studium w innym mieście województwa łódzkiego, o ile zbierze się odpowiednia grupa.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach dla psychologów, pedagogów i nauczycieli z Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi