Krakowskie Centrum Psychodynamiczne zaprasza do udziału w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, którego pierwszy rok realizowany będzie w roku akademickim 2014/2015 w Łodzi*.

Dwuletnie szkolenie przygotowuje do prowadzenia pracy socjoterapeutycznej, uzupełnionej o problematykę psychoedukacji i psychoprofilaktyki, a także różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, a wyróżnia je aspekt teoretyczny, do którego odwołujemy się w naszej pracy – jest nimparadygmat psychodynamiczny.

Zajęcia prowadzone są w formie treningu grupowego, warsztatów, seminariów oraz wykładów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem oraz datami sesji

Nabór trwa do 20.11.2014 r.

Spotkanie demonstrujące metody pracy w podejściu psychodynamicznym

odbędzie się w środę 12.11.2014 o godz.18.15 w siedzibie Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji przy ul. Słowackiego 28 lok.17 w Piotrkowie Trybunalskim. Poprowadzi je Danuta Pisarek, doświadczony psychoterapeuta i trener PTP oraz wieloletni współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży będą mogły więcej dowiedzieć się na jego temat.

Zapraszamy!

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi


Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży          

Socjoterapia

Jest to metoda rozwoju osobistego i społecznego, jak również leczenia skierowana do dzieci i młodzieży, która jest realizowana w grupie. Dzięki wzajemnym interakcjom oraz możliwości ich analizy, w oparciu o jasno określone zasady funkcjonowania grupy, która prowadzona jest przez osobę dorosłą, młodzi ludzie rozwijają wiedzę o sobie oraz o relacjach społecznych w ogóle, nabierają większego poczucia bezpieczeństwa, pewności oraz akceptacji siebie.

Proponowane przez nasz Zespół szkolenie opiera się merytorycznie na podejściu psychodynamicznym i przygotowuje do udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Zespół prowadzący pierwszy rok Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi tworzą Danuta Pisarek, Agnieszka Borowicz-Bartosik i Paweł Karawajczyk.

Do kogo jest skierowana oferta szkoleniowa

Oferta szkolenia skierowana jest do psychologów, pedagogów, nauczycieli oraz studentów IV i V roku, szczególnie psychologii, pedagogiki, socjologii i kierunków pokrewnych zainteresowanych teorią psychodynamiczną oraz planujących w niedalekiej przyszłości pracę z dziećmi i/lub z młodzieżą.

Po otrzymaniu dyplomu ukończenia Studium istnieje możliwość starania się o:

  • Certyfikaty Socjoterapeuty i/lub Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz kontynuowania nauki na podyplomowym szkoleniu w zakresie psychoterapii psychodynamicznej p.n. „Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej” Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Miejsce realizacji Studium

ul. Przyszkole 2 lok.16 w Łodzi (róg Al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, przy kościele św.Franciszka z Asyżu).

Dojazd:

Jadąc od Retkini Al. Jana Pawła II, skręcić w prawo w ul. Pabianicką i od razu w pierwszą uliczkę (przy czerwonej tablicy Centrum Biurowe).

Ulotka naszego Studium Socjoterapii - ściągnij

*Możliwe jest również zorganizowanie Studium w innym mieście województwa łódzkiego, o ile zbierze się odpowiednia grupa.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach dla psychologów, pedagogów i nauczycieli z Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi